Rallyträning - 210207
Films MK

 
M Holmgren
 
R Brandel
K Wennman
P Westman
S Blomkvist
S Blomkvist
Dagge Lundquist
F Wistedt
Jensen
K-J Lövgren
 
I väntan under pågående bärgning får man väl vända blicken åt motsatt håll & a en bild.
R Bradel
L Eriksson
M Holmgren
P Westman
Dagge Lundquist
A Eriksson
M Åkerlöv
E Wallin
F Byrevik
M Holmgren
R Brandel
 
R Brandel
F Wistedt
P Westman
K-J Lövgren
P-O Hellström
P-O Hellström
K Wennman
L Eriksson
L Eriksson
T Nordström
Jensen
P Westman

Tillbaka