Gurkracet 1 - 170422
Västerås MS

Grip öppnar tävlingen som föråkare i sin crosskart.
Rickard Berglund

SMK Gävle

Tidsträning

Mikael Svärd

SMK Nyköping

Tidsträning

Kent Jari Olsson

Films MK

Tidsträning

Andreas Wilhemsson

Fredriksbergs MK

Tidsträning

Anders Sjöbom

MK Nordjämten

Tidsträning

Kjell Pettersson

SMK Nyköping

Tidsträning

Patrick Wiik

MSK Hammaren

Tidssträning

Anders Nilsson

Kolsva MS

Tidsträning

Martin Holmgren

Borlänge MK

Tidsträning

Alexander Hallqvist

Vansbro MK

Tidstsräning

 
Chistoffer Haglund

SMK Nyköping

Tidsträning

Niklas Albinsson

Fredriksbergs MK

Tidsträning

Mats Hallberg

Haninge MK

Tidsträning

Mikael Ekman

Oskarshamns RRC

Tidsträning

Göran "Lillen" Andersson

Tjust MK

Tidsträning

Teuvo Remes

Borlänge MK

Tidsträning

Teuvo Remes

Borlänge MK

Tidsträning

Jonas Skoglund

Finnskoga MK

Tidsträning

Pyret Öhrn

SMK Söderhamn

Tidsträning

Stig Andersson

SMK Hedemora

Tidsträning

Emil Appelkvist

Haninge Mk

Tidstsräning

Max Rudberg

Haninge MK

Tidsträning

Pontus Hulting

SMK Nyköping

Tidsträning

Martin Jonsson

Woxnadalens MK

Tidsträning

Joacim Rollving

Tommelilla MK

Tidsträning

My Adolfsson

Haninge MK

Tidstäning

Robin Strömgren

Fagersta MK

Tidsträning

Marcus Jansson

SMK Örebro

Tidsträning

Jonas Jansson

Rasbo MK

Tidsträning

Mattias Engvall

Skutskärs MS

Tidsträning

Urban Jonsson

Borlänge MK

Tidstrtäning

Ola Eklund

Västerås MS

Tidsträning

Fredrik Rönnbäck

Östernärkes RMC

Torbjörn Jansson

Kolsva MS

Tidsträning

Roland Karlsson

Nora MK

Tidsträning

Gunnar Fredriksson

Katrineholms MK

Tidsträning

Michael Mariasin

MK Kinda

Omg.1

Lars-Johan Gummsesson

SMK Nyköping

Omg.1

Niclas Härdevik Norström

MSK Hammaren

Omg.1

Anders Sjöbom

MK Nordjämten

Omg.1

Ronny Kingels

MSK Hammaren

Omg.1

Patrik Albinsson

Fredrikbergs MK

Omg.1

Henry Nilsson

Överkalix MK

Omg.1

Johan Andersson

Grangärde RRC

Omg.1

Oskar Sundell

Sandvikens MK

Omg.1

Mats Hallberg

Haninge MK

Omg.1

Göran "Lillen" Andersson

Tjust MK

Omg.1

Tommy Landholm

Haninge MK

Omg.1

Jörgen Vainionpää

Borlänge MK

Omg.1

Emil Appelkvist

Haninge MK

Omg.1

Pontus Hulting

SMK Nyköping

Omg.1

Per Grubb

Fagersta MK

Omg.1

Oskar Rosén

Järbo MK

Omg.1

Marcus Jansson

SMK Örebro

Omg.1

Andreas Pettersson

MSK Hammaren

Omg.1

Jocke Halvarsson

Ljusdals MS

Omg.1

Christoffer Palmqvist

Svärdsjö

Omg.1

Kristoffer Andersson

Ludvika MS

Omg.1

Magnus "Manne" Lövgren

Sandvikens MK

Omg.1

Lennart Andersson

Ludvika MS

Omg.1

Fredrik Rönnbäck

Östernärkes RMC

Omg.2

Ronny Hedström

Likenäs MK

Omg.1

Viktor Årne

Films MK

Omg.1

Gunnar Fredriksson

Katrineholms MK

Omg.1

Mikael Wisti

Fagersta MK

Omg.1

Rikard Berglund

SMK Gävle

Omg.2

Michael Mariasin

MK Kinda

Omg.2

Kent Jari Olsson

Films MK

Omg.2

Kjell Pettersson

SMK Nyköping

Omg.2

Patrick Wiik

MSK Hammaren

Omg.2

Niclas Härdevik Norström

MSK Hammaren

MSK Hammaren

Lars-Johan Gummsesson

SMK Nyköping

Omg.2

Rasmus Olsson

Karlskrona AK

Omg.2

Henry Nilsson

Överkalix MK

Omg.2

Chistoffer Haglund

SMK Nyköping

Omg.2

Martin Holmgren

Borlänge MK

Omg.2

Maria Andersson

SMK Valdersmarsvik

Omg.2

Andreas Grip

Järbo Mk

Omg.2

Mats Hallberg

Haninge MK

Omg.2

Rickard Olsson

Karlskrona AK

Omg.2

Stig Andersson

SMK Hedemora

Omg.2

Max Rudberg

Haninge MK

Omg.2

Per Grubb

Fagersta MK

Omg.2

Jonas Skoglund

Finnskoga MK

Omg.2

Jonas Skoglund

Finnskoga MK

Omg.2

Magnus Petersson

Skepptuna Mk

Omg.2

Jocke Halvarsson

Ljusdals MS

Omg.2

Frank Hoffman

SMK Linde

Omg.2

Marcus Jansson

SMK Örebro

Omg.2

Urban Jonsson

Borlänge MK

Omg.2

Magnus "Manne" Lövgren

Sandvikens MK

Omg.2

Erika Söderman

Mora MK

Omg.2

Bo Rönnbäck

Östernärke RMC

Omg.2

Fredrik Rönnbäck

Östernärke RMC

Omg.2

Per-Erik Sköldin

SMK Vingåker

Omg.2

Mikael Wisti

Fagersta MK

Omg.2

Tillbaka